Ramkhamhaeng University    
ลงทะเบียนซิมราม
คลิกที่นี่
 

การลงทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียน 1 /2562 และ สอบซ่อมของภาค 2,ภาคฤดูร้อน/2561
คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 และ สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค Summer /2559
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved