การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ของดเปิดสอนกระบวนวิชา COS3101 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
กองงานวิทยาเขตบางนา ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่อ อาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศีกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

การเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม ของกระบวนวิชาต่าง ๆ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา CMS3208 และ CMS4207 ภาค 2/2563

การเปิดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563


การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศีกษาศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศีกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์ ไม่สามารถเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การเปิดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศีกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศีกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศีกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ไม่สามารถเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การเปิดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) สอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ในการสอบซ่อม ภาค 1/2563

การเปิดวันเวลาสอน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศีกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอน SECTION บางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การงด SECTION (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศีกษาศาสตร์ ไม่สามารถเปิดสอน SECTION ของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สอบของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2563
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด