กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ประธานสภาคณาจารย์


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.พิทยา สีสด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.อาจรณ เชษฐสุมน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.พ.ต.ท.ศิริพงษ์ เศาภายน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยง


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์อภิวีย์ อันตรเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.เอก แสงวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.กรกช ทวีสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.แพรวพรรณ หลายปัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.สรตี ปรีชาปัญญากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสมยศ คงดวล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
เลขานุการกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ข้อมูล โดย กองการเจ้าหน้าที่ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม