คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail :


ผศ.ดร.บงกช ทองเอี่ยม
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี
e-mail :


ผศ.กนกวรรณ ผลศรัทธา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ตรัง
e-mail : pol_kanokwan@ru.ac.th


อ.กุลทิตา ยุวะหงษ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.อุทัยธานี
e-mail :


อ.ก่อพงศ์ นามวัฒน์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ
e-mail :


อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงใหม่
e-mail : boonyakiat.ka@rumail.ru.ac.th


ผศ.เดมีย์ ระเบียบโลก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ขอนแก่น
e-mail :


ผศ.ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ลพบุรี
e-mail : rassawan@ru.ac.th


อ.ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สุโขทัย
e-mail : surapat@ru.ac.th


ผศ.ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงราย
e-mail :


ผศ.ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครราชสีมา
e-mail :


อ.ภาณุ ตติยะวรนันท์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม
e-mail :


อ.ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.บุรีรัมย์
e-mail : chakrit@rumail.ru.ac.th


ข้อมูล D-CI66/ThIC : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : จำนวนการเข้าชม 12741 ครั้ง
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด