คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ


รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ตรัง
e-mail : vp-trang@rumail.ru.ac.th


รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สุรินทร์
e-mail : vp-surin@rumail.ru.ac.th


รศ.สกุลกาญจน์ ชัยจริยาเวทย์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.อุทัยธานี
e-mail : vp-uthai@rumail.ru.ac.th


รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครราชสีมา
e-mail : vp-korat@rumail.ru.ac.th


ผศ.วรานนท์ คงสง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.หนองบัวลำภู
e-mail : vp-nongbua@rumail.ru.ac.th


อาจารย์โกวิท น้อยโคตร
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ
e-mail : vp-sisaket@rumail.ru.ac.th


ผศ.กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี
e-mail : vp-prachin@rumail.ru.ac.th


ผศ.กนกวรรณ ผลศรัทธา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครศรีธรรมราช
e-mail : vp-nakhonsi@rumail.ru.ac.th


รศ.ณรัฐ วัฒนพานิช
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม
e-mail : vp-nakhonphanom@rumail.ru.ac.th


อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สงขลา
e-mail : vp-songkhla@rumail.ru.ac.th


ผศ.รัสวรรณ อดิศัยภารดี
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ลพบุรี
e-mail : vp-lopburi@rumail.ru.ac.th


อาจารย์บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงใหม่
e-mail : vp-chiangmai@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ทอแสง หงษ์คำ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงราย
e-mail : vp-chiangrai@rumail.ru.ac.th


ข้อมูล โดย กองการเจ้าหน้าที่ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม