คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail :


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน
e-mail :


รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์
รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย
e-mail :


รศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช
รธก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
e-mail :


ผศ.สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
รธก.ฝ่ายบริหาร
e-mail : sittipak@ru.ac.th


อ.ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงศ์
รธก.ฝ่ายการคลัง
e-mail : matawee@ru.ac.th


รศ.ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รธก.ฝ่ายอำนวยการ
e-mail :


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ
e-mail :


อ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
e-mail :


รศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ
รธก.ฝ่ายสิทธิประโยชน์
e-mail :


อ.ดร.เปาว์ จำปาเงิน
รธก.ฝ่ายธุรการ
e-mail :


ผศ.กรสรวง ปาณินท์
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
e-mail : kornsuang.p@ru.ac.th


ผศ.ดร.ปุณณดา อิงคุลานนท์
รธก.ฝ่ายธรรมาภิบาล
e-mail : punnada@ru.ac.th


ข้อมูล D-CI66/ThC : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : จำนวนการเข้าชม 26679 ครั้ง
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด