ตาราง มร.30



มร.30 ภาค 2/2563
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ภาค 2/2563

วันเวลาสอบภาคซ่อม 1/2563
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2563

มร.30 ภาค 1/2563
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ภาค 1/2563

วันเวลาสอบภาคซ่อม2/2562 (update).
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2/2562

มร.30 ภาค ฤดูร้อน/2562
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ภาค S/2562

มร.30 ภาค 2/2562
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2562


ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อกับวันเวลาสอบไล่ภาค 1/2562