หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบในการขอใช้บริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1. งานบัตรประจำตัวนักศึกษา 02-3108605
2. งานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ลาออก และย้ายคณะ 02-3108606
3.งานลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง
02-3108610
4.งานลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ , ส่วนภูมิภาค 
02-3108616
5.งานรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 02-3108626
6.งานรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง, และทาง Internet 02-3108615, 02-3108623
7.งานสมัครสอบส่วนภูมิภาค 02-3108624
8. งานแนะแนวการศึกษา (สวป.) 02-3108614
9. งานบริการ One Stop Service (KLB) 
02-3108890
10. งานจัดทำตารางสอบไล่รายบุคคล 02-3108611
11.งานประมวลผลการศึกษา (Transcript) 02-3108603
12.งานหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา , ปริญญาบัตร 02-3108604
13.งานจัดหางาน , งานแนะแนวการศึกษา 02-3108126
14.งานทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา 02-3108080
15.งานตำราเรียน (สำนักพิมพ์) 02-3108757-9 ต่อ 1101, 1103
16.งานเทปคำบรรยาย (สำนักเทคโนฯ) 02-3108703-6
17.สอบถามผลสอบทางคอมพิวเตอร์ 02-3106000
18.เบอร์กลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 02-3108000
19.สำนักทดสอบการอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) 02-3108790
20.ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต                     
คณะนิติศาสตร์ : 02-3108170, 02-3108174 
คณะบริหารธุรกิจ : 02-3108226-7
คณะมนุษยศาสตร์ : 02-3108269
คณะสื่อสารมวลชน : 02-3108980 
คณะศึกษาศาสตร์ : 02-3108315, 02-3108321
คณะวิทยาศาสตร์ : 02-3192199, 02-3108410-1
คณะรัฐศาสตร์ : 02-3108466-7
คณะเศรษฐศาสตร์ : 02-3108534
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 02-3108547
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด