Ramkhamhaeng University    
PDF
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง ดูทั้งหมด

3 ก.ค. 2561

3 ก.ค. 2561-19 ก.ค. 2561

3 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เพิ่มเติม)

ที่อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หังหมาก (ราม 1)

4 ก.ค. 2561-12 ต.ค. 2561

4 ก.ค. 2561-7 ก.ค. 2561

4 ก.ค. 2561-30 ก.ย. 2561

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ณ อาคารเวียงคำ VKB ชั้น 1

6 ก.ค. 2561-3 ส.ค. 2561

13 ก.ค. 2561-16 ก.ค. 2561

16 ก.ค. 2561-7 ต.ค. 2561

23 ก.ค. 2561-7 ส.ค. 2561

15 ส.ค. 2561

16 ส.ค. 2561-21 ส.ค. 2561

15 ต.ค. 2561

16 ต.ค. 2561-30 ต.ค. 2561

31 ต.ค. 2561


ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ดูทั้งหมด

3 ก.ค. 2561

3 ก.ค. 2561-19 ก.ค. 2561

3 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561

4 ก.ค. 2561-25 ก.ย. 2561

14 ก.ค. 2561-28 ต.ค. 2561

14 ก.ค. 2561-15 ก.ค. 2561

25 ส.ค. 2561-26 ส.ค. 2561

1 ก.ย. 2561-2 ก.ย. 2561

3 พ.ย. 2561-4 พ.ย. 2561

10 พ.ย. 2561-11 พ.ย. 2561

12 พ.ย. 2561

สารสนเทศนักศึกษาปัจจุบัน

ในการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Pre-degree

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก


ข่าวรามคำแหงข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวทั้งหมด...

สารสนเทศบุคลากร ม.ร.

สารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง


© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved