มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
(เพิ่มเติม) วันที่ 25 - 27 พ.ย.


ผู้สนใจซื้อใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University
รับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก)

ตอบทุกข้อสงสัย สมัครนักศึกษาใหม่

  สมัครด้วยตนเอง (มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก)   
(เพิ่มเติม) วันที่ 25 - 27 พ.ย. 2560
สมัครทาง internet (ส่วนกลาง)
ตั้งแต่ บัดนี้ - 27 พ.ย. 2560

การสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)


มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 25 - 27 พ.ย. 2560 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

รายละเอียดในการสมัคร (ปริญญาตรี) รายละเอียดในการสมัคร (Pre-degree)

รายละเอียดในการสมัคร (ปริญญาตรี)


หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร การศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

อัตราค่าสมัคร ปริญญาตรี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี

คู่มือการรับสมัครนักศึกษา

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2560 โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบและเรียงให้ถูกต้องก่อนยื่นสมัครด้วยตนเอง

รายละเอียดในการสมัคร (Pre-degree)


หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร การศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

อัตราค่าสมัคร Pre-degree

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุง Pre-degree

เอกสารการสมัคร Pre-degree

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2560 Pre-degree โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบและเรียงให้ถูกต้องก่อนยื่นสมัครด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัยในด้านการสมัครเรียน


สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

0-2310-8614-24