Ramkhamhaeng University
Ramkhamhaeng University    
 

ตาราง มร.30

ตารางสอบซ่อม 1/2561 (update)
วัน-เวลา สอบซ่อม 1/61

มร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (update)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันเวลาเรียน และวันสอบไล่

ตารางสอบซ่อม ภาค2 และ ภาคฤดูร้อน / 2560
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2,S /2560

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2560
กระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค S/2560
ตารางสอบซ่อม ภาค2,ภาคฤดูร้อน / 2559
วัน เวลา สำหรับการสอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละกระบวนวิชา

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนพร้อมวันเวลาสอบ ภาค Summer/2559

มร.30 ภาค 2/2559
ตารางเรียนพร้อมวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (update)
© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved