ตารางสอบซ่อม ภาค2 และ ภาคฤดูร้อน / 2560
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2,S /2560

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2560
กระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค S/2560
ตารางสอบซ่อม ภาค2,ภาคฤดูร้อน / 2559
วัน เวลา สำหรับการสอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละกระบวนวิชา

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนพร้อมวันเวลาสอบ ภาค Summer/2559

มร.30 ภาค 2/2559
ตารางเรียนพร้อมวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (update)
Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th


II