Ramkhamhaeng University
Ramkhamhaeng University    
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนศ.ช่าวต่างประเทศ

การทดสอบภาษาไทยนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 -23 พฤศจิกายน 2558 ขอให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ มาดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา


© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved