ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนศ.ช่าวต่างประเทศ

การทดสอบภาษาไทยนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 -23 พฤศจิกายน 2558 ขอให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ มาดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา


Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th


I