อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
  • ศ. 18 ก.ค. 2557 - จ. 21 ก.ค. 2557 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 (ส่วนกลาง) 
  • ส. 16 ส.ค. 2557 - พฤ. 21 ส.ค. 2557 สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 (ส่วนกลาง) 

Displaying 1-4 of 1 result.

คณะรัฐศาสตร์ เปิดบรรยายสรุปวันอาทิตย์

คณะรัฐศาสตร์ เปิดบรรยายสรุปวันอาทิตย์ (8.30 - 16.30)....

อ่านรายละเอียด »


คณะบริหารธุรกิจ เปิดบรรยายสรุปวันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบรรยายสรุปวันอาทิตย์ (8.30-16.30)....

อ่านรายละเอียด »


สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง....

อ่านรายละเอียด »


สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษ นักศึกษาส่วนกลาง....

อ่านรายละเอียด »