:: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม :: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ขอปิดระบบคอมพิวเตอร์หลักเพื่อปรับเสถียรภาพและสำรองข้อมูล

         ตามที่สถาบันคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของการให้บริการระบบคอมพิวเต....

อ่านรายละเอียด »

มหาวิทยาลัยกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง) ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง) ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 1 ปีการศึกษา ....

อ่านรายละเอียด »

อธก.รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับประกาศเกียรติคุณ....

อ่านรายละเอียด »

ระวังภัย พบอีเมลหลอกลวง (Phishing) มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย

ระวังภัย พบอีเมลหลอกลวง (Phishing) มุ่งโจมตีหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ....

อ่านรายละเอียด »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/58 ส่วนภูมิภาค

   มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ประจำ....

อ่านรายละเอียด »

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปร....

อ่านรายละเอียด »