:: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม :: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
  • พฤ. 29 ม.ค. 2558 - อ. 3 ก.พ. 2558 สอบซ่อม ภาค 1/2557 (ส่วนกลาง)

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง) ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 1 ปีการศึกษา ....

อ่านรายละเอียด »

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปร....

อ่านรายละเอียด »

ม.รามคำแหงมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ประธานสภาชาติพันธุ์เมียนมาร์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย....

อ่านรายละเอียด »