อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

  • จ. 27 ต.ค. 2557 - อ. 18 พ.ย. 2557 สอบไล่ภาค 1/2557(เว้นวันที่ 2,9,16 พ.ย.2557)
  • ศ. 21 พ.ย. 2557 - จ. 24 พ.ย. 2557  รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2/57 ที่มหาวิทยาลัยฯ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ภาค 2 ปีการศึกษา 2557....

อ่านรายละเอียด »

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง....

อ่านรายละเอียด »

สิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ นักศึกษาส่วนกลาง....

อ่านรายละเอียด »