โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2567

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>> http://www.mpm.ru.ac.th/

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัคร
# 1001
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved