การกำหนดเวลาการทดสอบภาษาไทยของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ภาค 1/2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้สมัครดังกล่าว มาดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทย

ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา

# 811
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved