หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

- ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  02-310-8496, 084-917-5336

  อาคารศรีศรัทธา ชั้น 3  ห้อง 0304  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   http://www.islocal.ru.ac.th/

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 1934
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved