โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ภาค 1/2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ภาค 1/2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.excbba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 2208
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved