โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 9 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 9 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

หลักสูตรเรียนต่อเนื่องตลอด 2 ปี จำนวน 14 วิชา
รวม 40 หน่วยกิด แผน ข. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
เรียนระบบ Block Course System เรียนเฉพาะวันเสาร์ (วันเดียว)
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ค่าธรรมเนียมดลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 199,000 บาท (โดยแบ่งชำระ 8 งวด)

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม 2567

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ และดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.mbaoneday.com 

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้น วันหยุดนักชัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-310-8000 ต่อ 2292-2293, 095-245-5196 063-996-9828

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 1876
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved