คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ปริญญาตรี 

ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  2566

รับสมัครตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  และสมัครทาง  Internet  หรือสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่  www.eng.ru.ac.th

 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไฟล์แนบ 2 : Download File รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pree-Degree)
# 1266
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved