โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิชาเอกการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร >> https://excmba.ru.ac.th/apply/excmba0165.html
เว็บไซต์โครงการ >> https://excmba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 938
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved