โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ภาค 1/2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ภาค 1/2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.excbba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 767
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved