เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 8 ( วิทยาเขตบางนา ) โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 8 ( วิทยาเขตบางนา ) โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ

  • เรียน 1 วัน/สัปดาห์
  • ศึกษาดูงาน 3 ประเทศ
  • ทำงานไปเรียนไปได้

สนใจสมัครสามารถสมัครผ่าน website หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ห้องโครงการ
http://www.mbalogistics.ru.ac.th/
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารศรีพิจิตร ห้อง 305 ชั้น 3
โทร : 02-3108242 , 086-3367331, 086-3367334

# 2453
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved