โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22

โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22

ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤศจิกายน 2565

วัน-เวลาเรียน  : วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0-2310-8000 (ต่อ 2946)

0-2310-8493

08-9485-4845

เว็บไซต์ ==>> http://www.phd-pa.ru.ac.th/

Facebook ==>> https://www.facebook.com/phd.pa.ru 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 2560
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved