คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ปริญญาตรี 

ประจำภาค  2  ปีการศึกษา  2565

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  และสมัครทาง  Internet  หรือสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่  www.eng.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไฟล์แนบ 2 : Download File รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pree-Degree)
# 3321
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved