โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๒/ ๑ ภาค ๒/๒๕๖๕ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.excbba.ru.ac.th

# 3487
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved