เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญาโทรุ่นที่ 19 (หัวหมาก) และ ปริญญาตรีรุ่นที่ 6

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปริญาโทรุ่นที่ 19 (หัวหมาก) และ ปริญญาตรีรุ่นที่ 6
สนใจมาเป็น #ครอบครัวโลจิสติกส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 ห้อง 305

โทร : 02-3108242 , 086-3367331 , 086-3367334

# 1208
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved