โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Master of Business Administration (Industrail Management) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Master of BusinessAdministration(Industrail Management) 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร >>>> https://www.mbaindustrial.com/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8000 ต่อ 2291-3, 092-426-4625, 063-996-9828

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 1314
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved