โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม โทร. 0984017403 หรือ 023108539

 http://www.eco.ru.ac.th/

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัคร
# 1774
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved