โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 21/2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 21/2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

  • จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2565
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : 11 ธันวาคม 2565
  • เริ่มเรียน : 17 ธันวาคม 2565

สนใจเชิญติดต่อที่สำนักงานโครงการฯ อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
โทร. 02-3108232, 089-4883561-2
www.bba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 2898
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved