คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม (Engineering Law and Inspection)  ==>> http://www.engrlw.ru.ac.th/
2) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering Management and Technology)  ==>> http://www.memeng.ru.ac.th/
3) สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupation Health and Environmental Engineering)  ==>> https://shee.ru.ac.th/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวามคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official Account : @tbj9474i
Tel. 02 310 8000 ต่อ 3314 หรือ 3348

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 2580
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved