บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครรับบทความวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย และวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

ได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร อยูในฐานข้อมูล จาก TCI กลุ่มที่ 2

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ลงใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา


โดยส่งบทความได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3

หรือส่งต้นฉบับบทความทางออน์ไลน์

ได้ที่ www.edtechjournal.ru.ac.th

ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
 
กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร 02-310-8559
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : edtechjournal@rumail.ru.ac.th

 

# 4929
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved