โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 25/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รุ่น 25/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.pol.ru.ac.th/

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์แนบ 3 : Download File โบรชัวร์การรับสมัคร
# 2121
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved