ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

จ. 21 มี.ค. 2559 - จ. 4 ก.ค. 2559

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง INTERNET (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

จ. 18 เม.ย 2559 - ศ. 20 พ.ค. 2559

จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

จ. 18 เม.ย. 2559 - ศ. 17 มิ.ย. 2559

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

จ.18 เม.ย. 2559 - จ. 4 ก.ค. 2559

จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย

ส. 4 มิ.ย. 2559 - อ. 7 มิ.ย. 2559

รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

ส. 25 มิ.ย. 2559 - จ. 4 ก.ค. 2559

รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่2)

อ. 5 ก.ค. 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ 2)


ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

พ. 6 ก.ค. 2559 - อ. 18 ต.ค. 2559

บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 8 ก.ค. 2559 - จ. 11 ก.ค. 2559

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค1/2559 ที่มหาวิทยาลัย

ศ. 8 ก.ค. 2559 - ส. 15 ต.ค. 2559

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ศ. 15 ก.ค. 2559 - ศ. 5 ส.ค. 2559

ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ภาค 1/2559 ของนักศึกษาเก่า

ศ. 15 ก.ค. 2559 - พ. 24 ส.ค. 2559

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2559 ทาง INTERNET

จ. 18 ก.ค. 2559 - พ. 24 ส.ค. 2559

พ. 31 ส.ค. 2559 - อา. 16 ต.ค. 2559

สอบ e-Testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ส. 23 ก.ค. 2559 - อ. 26 ก.ค. 2559

ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558

พ. 24 ส.ค. 2559

เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)

พฤ. 25 ส.ค. 2559 - อ. 30 ส.ค. 2559

สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558

พ. 19 ต.ค. 2559

เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

พฤ. 20 ต.ค. 2559 - อ. 8 พ.ย. 2559

สอบไล่ภาค 1/2559

พ. 9 พ.ย. 2559

วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน