Ramkhamhaeng University    
ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ส่วนกลาง
 

ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบไล่

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศุนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 2/2560
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศุนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2561ตารางสอบไล่รายบุคคล
ตรวจสอบวัน เวลา และ สถานที่สอบ

ตรวจผลสอบ
ตรวจสอบผลการเรียนที่ ระบบ e-services


© 2018Ramkhamhaeng University All Rights Reserved