โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.     
กองทุนฯ มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556-31 มีนาคม 2557
โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ร้อยละ 3.5 ของเงินต้น
และสำหรับผู้กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปกติจะได้ส่วนลดค่าปรับร้อยละ 100 หากชำระปิดบัญชี
จะได้ลดค่าปรับร้อยละ 100 พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 50
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL : http://www.studentloan.or.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>


     ประกาศ แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนกิจกรรม     

ตามที่ได้มีกำหนดนัดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนกิจกรรม ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 นั้น
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กิงกิจการนักศึกษา ขอแจ้งวันนัดสัมภาษณ์ทุนดังกล่าว ดังนี้
ชมรมที่สัมภาษณ์วันที่ 3 ธันวาคม 2556  >> เปลี่ยนเป็น >> วันที่ 16 ธันวาคม 2556
ชมรมที่สัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2556  >> เปลี่ยนเป็น >> วันที่ 18 ธันวาคม 2556
สถานที่สัมภาษณ์ ห้องประชุม 207 ตึกกิจกรรมนักศึกษา เวลา 09.00 น.


   ประกาศ การโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.   
ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  (ครั้งที่ 2)

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา ได้ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินได้ ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อ   >>>


   ประกาศ การโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.   
ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  (ครั้งที่ 1)

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา ได้ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินได้ ดังนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย >>>

บัญชีธนาคารอิสลาม >>>

เข้าสู่หน้าหลัก